top of page

SIA “IxCom” Politika

SIA ”IxCom” ir konkurētspējīgs, uz klientu orientēts un videi draudzīgs uzņēmums, kura pamatuzdevums ir sniegt pakalpojumus kvalitatīvi, ātri un videi draudzīgi. Mēs cienām mūsu klientus un cenšamies pildīt ne tikai līgumsaistības, bet būt viņu sekmes garantētajiem. Mēs cienām mūsu darbinieku pūles un cenšamies rādīt viņiem viss labākus darbu apstākļus un dot katram iespēju realizēties, kā komandas locekļiem, cienot viņu individualitātes Uzņēmuma stratēģija ir pakalpojumu sniegšanas kvalitātes stabilitātes nodrošināšana un apkārtējās vides piesārņojuma samazināšana Mūsu pamatmērķi ir nepārtraukti ierobežot un mazināt negatīvo ietekmi uz vidi, samazinot piesārņojošo vielu emisijas vidē; savlaicīgi identificēt un maksimāli samazināt iespējamos vides riskus, tā nodrošinot vides un personāla veselību un drošību, nodrošināt dabas resursu racionālu izmantošanu. Lai īstenotu izvirzīto stratēģiju, SIA ”IxCom” apņemas ievērot ar klientu noslēgtās vienošanās un saistošo normatīvo aktu un citas prasības un veikt nepārtrauktu kvalitātes un vides vadības sistēmas pilnveidošanu.

bottom of page