top of page

Projektēšana un modelēšana 3D,
BIM

3D 3_edited_edited.jpg

Sākot no 2020. gada rudens, piedāvājam projekta izstrādes un atbalsta pakalpojumu arī 3D vidē, izmantojot Autodesk Revit programatūru.

3D modelēšana ļauj izstrādāt projektu ar lielāku precizitāti, nekā 2D. Projektu sadaļas ir vieglāk koordinēt vienu ar otru, reģistrēt un labot dažādu tīklu sadursmes vietas, izmantojot BIM (Būves Informācijas Modelis).

BIM ir projektēšanas un būvniecības procesu, tehnoloģiju un noteikumu kopums, kas atļauj vairākām pusēm kopīgi projektēt un būvēt objektu digitālā vidē.

Piedavājam:

  • Ārējo elektronisko sakaru tīklu (EST) 3D modelēšana;

  • Īekšējo elektronisko sakaru sistēmu (ESS) 3D modelēšana;

  • Elektroapgādes sistēmu 3D modelēšana;

  • Apgaismošanas sistēmu 3D modelēšana;

  • Izpilduzmērījumu 3D modelēšana.

bottom of page