top of page

IxCom

SIA „IxCom” ir privāts Latvijas uzņēmums, kas tika izveidots 2005. gada, 9. maijā. Uzņēmuma pamatdarbības nozare ir telekomunikāciju, elektroapgādes sistēmu un tīklu projektēšana un būvniecība, ka arī mērniecība un ģeodēzija.

Projektēšana

Esam vieni no vadošiem elektronisko sakaru tīklu, elektroapgādes sistēmu un apgaismojuma sistēmu projektētājiem Latvijā. Mūsu uzņēmums apvieno pieredzējušu ekspertu ar ilgu gadu pieredzi un jauno speciālistu komandu, ar vēlmi risināt problēmas un spēju meklēt risinājumus vissarežģītākajām situācijām. Veicam dažādu veidu projektu izstrādi: privāto māju ārējie un iekšējie tīkli, biroju ēku, ražošanas telpu, komerctelpu un daudzdzīvokļu māju ārējie un iekšējie tīkli, maģistrālie datu tīkli starp pilsētām un bāzes stacijām, elektroapgādes sistēmas un ārējais apgaismojums ceļiem, tiltiem un ēkām ka arī nodrošinām izpilddokumentācijas izstrādi - ģeodēziju.

Design

Būvniecība

Mūsu speciālistu komanda nodrošina pilnu būvdarbu ciklu, sākot no visu nepieciešamo atļauju saņemšanas, līdz objektu nodošanai ekspluatācijā, ieskaitot satiksmes organizācijas shēmu izstrādi un saskaņošanu, darbu veikšanas projekta (DVP) izstrādi, ģeodēzisko uzmērīšanu un izpildmērījuma sagatavošanu.

 

Ir iegūta laba pieredze dažāda apjoma un sarežģītības pakāpes elektronisko sakaru tīklu izbūves projektos Latvijā, Igaunijā un Vācijā.

Nodrošinām arī dzelzceļa infrastruktūras tehniskā aprīkojuma būvniecības darbus. Mūsu būvdarbu vadītāji, pamatojoties uz Ministru kabineta 2006.gada 2.maija noteikumu Nr.360 “Noteikumi par dzelzceļa speciālistiem” 12.  punktu, sekmīgi ir nokārtojuši teorētisko eksāmenu un ir tiesīgi veikt speciālistu zināšanu pārbaudi.

construction
iStock-641719482 (1).jpg

Pieredze

15 gadu laikā pilnībā ir izstrādāti vairāk kā 2300 EST un ELT projekti. Vidēji katru mēnesi tiek uzsākta un pabeigta projektēšana 13 EST un 8 ELT projektiem. Vidējais katra projekta izstrādes laiks ir 4-5 mēneši, kas iekļauj procesu no līguma slēgšanas ar klientu līdz būvatļaujas saņemšanai.

2020. un 2021. gadā ir izbūvēti un ekspluatācijā nodoti 80 elektronisko sakaru tīklu objekti, ar kopējo trases garumu 50km, uzstādītām kabeļu kanalizācijas akām 200gb, 27 Latvijas pilsētās un pašvaldībās. Kā arī sakaru kanalizācijas izbūve 15 dažādos attīstības būvobjektos sadarbībā ar SIA MERKS, SIA BONAVA, SIA Binders u.c.  Uzsākti sakaru kanalizācijas izbūves darbi būvobjektā “Austrumu maģistrāle”, uzsākti un pabeigti darbi būvobjektā dzelzceļa stacijā Rīga projekta “Rail Baltica” ietvaros. Vācijā esam realizējuši 5 projektus ar kopējo trases garumu 21km, ierīkojot 165 pieslēgumus mājām. Sadarbībā ar Igaunijas kolēģiem Tallinā, izbuvēta sakaru kabeļu kanalizācija, kuras kopējais garums ir 10km. 

3 gadus pēc kārtas SIA “IxCom” būvuzņēmums ir klasificēts ar 2.klasi. 

Klienti, partneri

IMG_1195.PNG
IMG_1207.PNG
IMG_1242.PNG
IMG_1205.PNG
9F10F3F6-2EB0-48A5-82EC-BAEFEBEA3C5D.png
IMG_1238.PNG
IMG_1233.PNG
IMG_1210.PNG
IMG_1212.PNG
IMG_1230.PNG
IMG_1232.PNG
IMG_1213.PNG
IMG_1241.PNG
IMG_1234.PNG
IMG_1228.PNG
IMG_1214.PNG
IMG_1239.PNG
IMG_1237.PNG
10BCE245-A093-4EE7-9796-F4ACD9A6B580.png
Contact Us

Kontakti

Reģ. numurs: 40003742657

Būvkomersanta reģ. numurs 1967-R

PVN reģ. numurs: LV40003742657

Banka: SWEDBANK AS, swift: HABALV22

Konts: LV59HABA0551009891112

Juridiska adrese: A.Deglava iela 106/2-80, Rīga, LV-1082

Biroja adrese: Starta iela 4, Rīga, LV-1026

E-pasts : ixcom@ixcom.lv

Tel : +371 24990991

bottom of page