top of page

Projektēšana, elektroapgāde un apgaismojums, ELT, EL, ELT-A

ELT-A_proj.JPG

ELT

Mūsu komanda jau daudzus gadus projektē ārējos, līdz 35kV un iekšējos elektroapgādes tīklus, ka arī apgaismojuma tīklus. No 2018. gada esam iekļauti AS “Latvenergo” kvalifikācijas sistēmā, kurā tiek iekļauti tikai augsti kvalificēti piegādātāji un tikai pēc stingras atbalsta pārbaudes, kuru nepieciešams iziet no jauna katru gadu.

Piedāvājam elektroapgādes un apgaismojuma projektēšanas pakalpojumus, tajā skaitā:

  • Līdz 1kV kabeļu līnijas;

  • Līdz 1kV gaisvadu un piekarkabeļu elektropārvades līnijas;

  • 1-35kV kabeļu elektropārvades līnijas;

  • 1-35kV gaisvadu elektropārvades līnijas;

  • 1-35kV transformatoru apakšstacijas, komutācijas un sadales punkti;

  • Dzīvojamo un sabiedrisko ēku spēka un apgaismošanas elektroinstalācija;

  • Ražošanas ēku spēka un apgaismošanas elektroinstalācija;

  • Būvju zibensaizsardzības ietaises (pasīvas) un pārsprieguma aizsardzība.

bottom of page